Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
Livrari intracomunitare
„Art. 128 - Livrarea de bunuri
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

(9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.”

Obligatiile operatorilor economici:

1. inscrierea in factura a codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului (validitatea codului poate fi verificata in aplicatia VIES);
2. sa faca dovada ca bunurile au parasit teritoriul Statului Membru de expeditie (prezentarea documentului de transport
3. inscrierea in decontul de T.V.A./declaratia recapitulativa a valorii livrarilor intracomunitare;
4. sa raporteze livrarile de bunuri in aplicatia Intrastat.

** Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la pct.1 si 2 obligă furnizorul să colecteze TVA (factura cu TVA,similar unie operatiuni interne)


Sursa: Codul Fiscal