Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
Decontul de TVA
Toate persoanele inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organele fiscale, pentru fiecare perioada fiscala, un decont, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva:

- luna calendaristica

sau

- trimestrul calendaristic (cifra de afaceri sub 100.000 Euro si cuprinde operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere)

Daca datele se inscriu incorect intr-un decont de TVA, se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari.

Decontul special de TVAPersoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze sau persoanele juridice neimpozabile care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania au urmatoarele obligatii:

1. sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;

2. sa depuna un decont special de taxa pentru:

- achizitii intracomunitare, altele decat achizitii intracomunitare pentru mijloace de transport noi sau de produse accizabile;

- operatiuni pentru care nu sunt obligate la plata taxei;

- achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi si de produse accizabile.„Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă

(1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă fiscală, valoarea totală a taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 146, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de deducere.

(3) Prin norme se vor preciza condiţiile necesare aplicării prevederilor alin. (2), pentru situaţia în care dreptul de deducere este exercitat după mai mult de 3 ani consecutivi după anul în care acest drept ia naştere.

(4) Dreptul de deducere se exercită chiar dacă nu există o taxă colectată sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectată pentru perioada fiscală prevăzută la alin. (1) şi (2).”Sursa: Codul Fiscal