Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
Autofacturarea
Autofactura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in locul furnizorului cu respectarea urmatoarelor conditii:

- partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

- sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;

- cumparatorul sa fie stabilit in C.E. si sa fie inregistrat in Romania;

- atat furnizorul/prestatorul, in cazul in care este inregistrat in Romania, cat si cumparatorul sa notifice, printr-o scrisoare recomandata, organul fiscal competent de aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de aplicarea autofacturarii;

- factura trebuie sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului;

- factura trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute de Codul Fiscal, cu exceptia numarului de ordine ce se va inscrie pe factura de catre furnizor/prestator sau de cumparator in numele acestuia;

- factura trebuie sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania.