Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
VIES si SEED
Sistemul informatic VIES (VAT Information Exchange System) asigură schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoare adăugată (TVA). VIES este sistemul care creează baza de date pentru determinarea contribuţiei statelor membre, deci şi a României, după data aderării, la bugetul comunitar.

SEED (System of Exchange of Excise Data) asigură schimbul de informaţii privind accizele şi creează o bază de date coerentă despre toţi antrepozitarii autorizaţi, adică despre orice agent economic autorizat să desfăşoare activităţi de producţie, transformare, deţinere şi expediere de marfă.

Sistemul VIES este practic o bază de date on-line care îi include pe toţi plătitorii de TVA din statele membre U.E.. Informaţiile privind tranzacţiile comerciale sunt reactualizate periodic. SEED este şi el o bază de date cu toţi plătitorii de accize din statele membre. În afară de rolul pur fiscal al bazei de date SEED, înregistrarea accizelor plătite, ea oferă Uniunii Europene şi informaţii cu privire la activitatea persoanelor fizice şi juridice plătitoare de accize şi deci posibilitatea de a controla traseul mărfurilor produse.
Corectitudine şi transparenţă în colectarea TVA, schimb de informaţii în domeniul fiscal cu Statele membre ale Uniunii Europene, o bază de date coerentă cu antrepozitarii şi transportatorii autorizaţi: acestea sunt rezultatele implementării sistemelor VIES şi SEED.

Colectarea TVA-ului va fi mult mai transparentă, pentru că se va asigura monitorizarea electronică a încasării acestuia. În funcţie de valoarea TVA-ului dintr-o ţară se stabileşte contribuţia acelei ţări la bugetul UE. Prin SEED se poate urmări exact traseul mărfurilor accizabile, şi de asemenea, se asigură plata accizelor în ţara care a produs marfa, şi nu în cea unde este exportată.


Sursa: Ministerul Finantelor