Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
Declaratia Intrastat
Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform legii, pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte State Membre ale Uniunii Europene.Operatiunile prin care bunurile intra pe teritoriul Romaniei din alte State Membre U.E. se numesc achizitii/introduceri intracomunitare, iar cele prin care bunurile parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte State Membre U.E. se numesc livrari/expedieri intracomunitare.

Ce tranzacţii trebuie declarate:

* tranzacţii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revanzării;
* mişcări de bunuri dintr-un stat membru U.E. în altul, fără transfer de proprietate (ex: transfer de stocuri, mişcări de bunuri inainte şi dupa procesare, etc.);
* returnarea de bunuri;
* mişcări specifice de bunuri.Ce tranzacţii NU trebuie declarate:

* serviciile;
* tranzitul bunurilor;
* mişcări temporare;
* bunuri care nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale;
* comerţul cu alte părţi ale statelor membre U.E. care nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat;
* comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al Romaniei din alte state membre U.E. sau nu sunt expediate către alt stat membru U.E. din Romania.Aceste operatiuni sunt reglementate de Legea nr. 422/2006 (publicata in Monitorul Oficial nr.967/04.12.2006) si de Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr.638/2004.

Înregistrarea corectă şi completă a DECLARATIEI STATISTICE INTRASTAT, precum şi transmiterea la termen sunt OBLIGATORII:

Conform art.10 din Legea nr.422/2006,

1). „constituie contravenţie următoarele fapte săvarşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

1. refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
2. întarzieri în transmiterea datelor;
3. comunicarea de date incorecte şi incomplete;
4. refuzul de a prezenta, persoanelor autorizate de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
5. neaplicarea măsurilor dispuse de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei;2). contravenţiile prevăzute la alin.(1) se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 lei la 15000 lei.”(RON)

„Prevederile art.10 se completează cu dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Sursa: I.N.S