Acasa - Servicii - Legislatie - Declaratia Intrastat - Contact
Navigare
Acasa
Servicii
Informare
Legislatie
Declaratia Intrastat
Achizitii intracomunitare
Livrari intracomunitare
Surse de date pentru realizarea statisticii INTRASTAT
Inregistrarea in scopuri de TVA
Decontul de TVA
VIES si SEED
Autofacturare
Documente solicitate
Contact
INTRASTAT CONSULTING - The best you can find!
Promptitudine, Seriozitate, Profesionalism

Sunteţi inregistraţi ca plătitori de T.V.A.?
Realizaţi comerţ de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene?
Cifra de afaceri, realizată în anul 2006, depăşeşte pragul de 300.000 lei (RON) pentru achiziţii intracomunitare şi de 900.000 lei (RON) pentru livrări intracomunitare?

Dacă toate răspunsurile sunt afirmative, sunteţi furnizori de informaţii statistice pentru anul 2007 şi aveţi obligaţia de a transmite lunar, către INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ, declaraţia Intrastat (asemănătoare declaraţiei vamale completate până la data aderării României la U.E.).

Conform art.10 din Legea nr.422/22.11.2006, refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, precum şi comunicarea de date incorecte sau incomplete constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

Pentru ca societatea Dvs. să nu se confrunte cu aceste probleme apelaţi cu încredere la serviciile noastre


INTRASTAT CONSULTING SRL:

- preia documentele de la sediul societăţii Dvs.;
- completează şi transmite la timp declaraţia statistică Intrastat, cu respectarea tuturor prevederilor legislative în vigoare;
- asigură consultanţă vamală şi întocmeşte documentele necesare operaţiunilor de import-export.